Congres DierMens Studies 2024: Dieren als Deelnemers (uitverkocht)

Bedankt voor jouw deelname!

Dit congres heeft plaatsgevonden op 5 maart 2024.

 

De mens staat op een kantelpunt. Wereldwijde problemen zoals klimaatverandering en verstedelijking vragen om een radicale omschakeling naar een maatschappij waarin dier en natuur een prominente plek krijgen. Zowel in onderzoek als in de praktijk worden andere dieren steeds vaker beschouwd als handelende actoren, als betrokken deelnemers van de samenleving. Maar hoe komen we tot niet alleen een natuurinclusieve maar ook een dierinclusieve maatschappij? Hoe laten we andere dieren actief deelnemen aan onze gedeelde maatschappij van de toekomst?

 

dinsdag 5 maart 2024

Programma

9.30 - 10.00 Inloop

10.00 - 10.15 Opening: Maarten Reesink

10.15 - 11.00 Keynote: Eva Meijer

11.00 - 11.15 Pauze

11.15 - 12.30 Panel 'Samenleven in de stad': Maite van Gerwen, Thijs de Zeeuw, Merel Ligtelijn, Christine van Royen, Susan Boonman-Berson (moderator)

Randprogramma: Workshop Embodiment door Olga Korosteleva en Clemens Driessen

12.30 - 13.30 Lunch

Studentenpresentaties, intermezzo

13.30 - 14.45 Panel 'Agency in de veehouderij': Bernice Bovenkerk, Leonie Cornips, Marjolein de Rooij, Bas Rodenburg, Fien Lindelauff (moderator)

Randprogramma: Workshop Zoöp: Representatie van de Ander

14.45 - 15.00 Pauze

15.00 - 15.45 Keynote: Jessica den Outer - Rechten voor de natuur

15.45 - 16.15 Nagesprek: Oplossingen voor dier-inclusieve samenleving: Martin Drenthen, Klaas Kuitenbrouwer, Bernice Bovenkerk, Dirk-Jan Verdonk (moderator)

16.15 - 18.00 Afsluiting en netwerkborrel

 

Het congres is uitverkocht. 

Wilt u bijdragen aan kennisuitwisseling rondom het vakgebied DierMens Studies en de organisatie van ons congres?

Donaties zijn van harte welkom. 

IBAN: NL46TRIO0320642798 tnv Centrum voor DierMens Studies

Het programma

Keynote: Eva Meijer

10.15 - 11.00, Muziekzaal

Filosoof, kunstenaar, schrijven en singer-songwriter Eva Meijer zal als eerste keynote spreker de dag aftrappen. Vanuit haar onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam, zal ze vast een voorzet doen op de vraag hoe dieren een stem te geven in de complexe uitdagingen en veranderprocessen die momenteel plaatsvinden in de huidige maatschappij. Hierbij zal ze inzoomen op het concept 'multispecies assemblies' en wat dit ons kan leren over de mogelijkheden tot een meer dierinclusieve samenleving.


Panel Samenleven in de stad

11.15 - 12.30, Muziekzaal

Maite van Gerwen, Thijs de Zeeuw, Merel Ligtelijn, Christine van Royen, Susan Boonman-Berson (moderator)

Hoe ziet een stad van de toekomst eruit? Ratten als plaagdieren? Echt niet! Tijdens het panel Stadsdieren zullen Merel Ligtelijn en Christine van Royen, de bedenkers van Rat City, in gesprek gaan met dierwetenschapper Maite van Gerwen en landschapsarchitect Thijs de Zeeuw over de vraag hoe steden kunnen worden ingericht op een manier waarbij dieren écht serieus worden genomen als medebewoners.

Workshop Embodiment (randprogramma)

11.15 - 12.30, Studio

Olga Korosteleva en Clemens Driessen

Altijd al willen snuffelen als een hond, of zo goed luisteren als een paard? Tijdens deze interactieve workshop dagen Olga Korosteleva en Clemens Driessen deelnemers uit om de verbeelding te verruimen en in de huid van een niet-mens te stappen om zo alternatieve relaties met de omgeving te onderzoeken.


Studentenpresentaties

13.00-13.30, Studio

Yano Truyers (PhD)

Yano Truyers studeerde summa cum laude af in de Master Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. hij momenteel PhD-onderzoeker in sociale ecologie, bioculturele sleutelsoorten en mens-dier coëxistentie. Zijn doctoraat focust op mens-dier relaties en multispecies etnografie met casestudies in Vlaanderen (Wolven – Canis Lupus) en Borneo (Nevelpanters – Neofelis Diardi). Deze presentatie belicht hoe de effecten van langdurige afwezigheid en recent herstel van wolven (opnieuw) multispecies interacties tot stand brengen.

Wisse van Engelen (PhD)

Wisse van Engelen heeft de opleiding Bos- en Natuurbeheer afgerond aan de Wageningen Universiteit en is momenteel een PhD-kandidaat aan de Universiteit Twente. Domesticatie heeft betrekking op meer dan één soort; hele landschappen kunnen omgevormd worden. Alhoewel dit veelal gepaard gaat met meer menselijke controle, kan domesticatie ook leiden tot wildere landschappen. Deze presentatie geeft een inkijkje in hoe dit gebeurt in Botswana, waar loslopende koeien plaats moeten maken voor olifanten. Wat zit er achter het recentelijke initiatief om herders te herintroduceren? En wat heeft dit te maken met hekken?


Panel Agency in de veehouderij

13.30 - 14.45, Muziekzaal

Dr. Bernice Bovenkerk, Dr. Leonie Cornips, Marjolein de Rooij, Dr. Bas Rodenburg, Fien Lindelauff (moderator)

Er zijn steeds meer baanbrekende onderzoeken naar het bewustzijn, taal, gedrag en cultuur bij andere dieren, die de scherpe scheidslijn tussen mens en dier onder druk zet. Tegelijkertijd neemt het aantal megastallen toe. Wat betekent dit voor de veehouderij van de toekomst? Bernice Bovenkerk bespreekt wat we onder agency verstaan en wat het betekent om agency van in de veehouderij serieus te nemen. Leonie Cornips en Marjolein de Rooij laten met hun onderzoek naar koeientaal zien hoe we koeien écht serieus kunnen nemen als individuen. 

Workshop Representatie van de Ander (randprogramma)

13.30 - 14.45, Studio

Zoöp

Zoöp is een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor 'leven') behartigt. Het Zoöp-model maakt de stemmen en belangen van niet-menselijk leven onderdeel van de besluitvorming van organisaties. Tijdens deze workshop zullen medewerkers van het Nieuwe Instituut in Rotterdam deelnemers meenemen in dit innovatieve model. Want hoe integreer je een dergelijk model binnen jouw eigen organisatie? Welke dieren krijgen daadwerkelijk een stem en hoe? Dat en meer zal aan bod komen tijdens deze interactieve workshop.


Keynote: Jessica den Outer

15.00 - 15.45, Muziekzaal

Tijdens deze keynote zal Jessica den Outer, expert op het gebied van Rechten voor de Natuur, je meenemen in een verhaal over natuur- en dierenrechten. Wat hebben dierenrechten en vrouwenrechten met elkaar gemeen? Zijn er plekken op de wereld waar heel anders gekeken wordt naar de status van rivieren, bossen, dieren? En welke les kunnen wij daaruit trekken? Met Stichting Rechten van de Natuur zet zij een burgerbeweging op voor deze onderwerpen.

 

Nagesprek: Oplossingen voor dier-inclusieve samenleving

15.45-16.15, Muziekzaal

Martin Drenthen, Klaas Kuitenbrouwer (Zoöp), Bernice Bovenkerk, Dirk-Jan Verdonk (moderator)

Samen met verschillende sprekers, waaronder filosoof en onderzoeker Martin Drenthen, zullen wij aan het einde van de dag in gesprek gaan over hoe we dieren in de toekomst meer kunnen betrekken in onze samenleving. Wat zijn nou praktische mogelijkheden? En hoe betrekken we alle dieren, ook de wilde dieren?

Foto's DierMens Studies Congres 2024

Copyright: Kelvin Godee. Neem contact met ons op via info@animalhumanstudies.nl voor gebruik.

Het 2024 Congres werd mede mogelijk gemaakt door: