Over DierMens Studies


Overal om ons heen zijn dieren. Menselijke dieren. Dieren waarmee we ons lief en leed delen. Dieren die deel uitmaken van ons gezin. De geanimeerde dieren op televisie. De wilde dieren naar wie we gefascineerd kijken, terwijl David Attenborough de details over hun bestaan onthult. De dieren die we eten. De overvolle stallen met koeien, kippen en varkens. De dieren van wie we de huiden dragen. De dieren op wie onze medicijnen getest worden. De dieren die ons entertainen in dierentuinen, circussen en kinderboerderijen. De inmiddels uitgestorven dieren die we in grottekeningen nog kunnen ontmoeten. Zo lang als bekend is, leven mensen tussen andere dieren en bestuderen ze elkaar. 

 

DierMens Studies is een snel groeiend interdisciplinair vakgebied dat de complexe relatie tussen mensen en andere dieren onderzoekt. Welke plek hebben andere dieren in de culturele en sociale wereld van mensen? Op welke manieren communiceren mens en dier? Bij DierMens Studies werken veel disciplines samen: sociale wetenschappen (sociologie, antropologie, psychologie, politicologie, geografie), geesteswetenschappen (geschiedenis, taalkunde, literatuurwetenschappen, mediastudies, filosofie), natuurwetenschappen (ethologie, dierwetenschappen, dierwelzijnsstudies, comparatieve psychologie). DierMens studies overbrugt de kloof tussen enerzijds de natuurwetenschappen en anderzijds de sociale wetenschappen en de humanities door dieren als onderdeel van een samenleving te beschouwen en te bestuderen.


Belangrijke definities*

 

Animal rights: Een filosofische positie en een sociale beweging die pleit voor morele status van niet-menselijke dieren en de daarbij behorende basisrechten. 

 

Animal Sciences: Vakgebied dat zich richt op de biologische aspecten van dieren die voor menselijk gebruik en welzijn worden gebruikt. Bijvoorbeeld gedomesticeerde dieren en veedieren.

 

Antrozoölogie: Het wetenschappelijk onderzoeksveld dat mens-dier interacties en relaties onderzoekt, vooral vanuit de sociale wetenschappen en natuurwetenschappen zoals diergeneeskunde.

 

Critical Animal Studies (CAS): Een academisch onderzoeksveld expliciet gewijd aan de afschaffing van uitbuiting en onderdrukking van dieren.

 

Ethologie: Het wetenschappelijk onderzoeksveld dat het gedrag van dieren bestudeert.

 

(Human-)Animal Studies: Het onderzoeksveld van interacties en de relaties tussen menselijke dieren en niet-menselijke dieren. 

 

*Definities volgens Animals&Society van Margo DeMello