Partners en samenwerkingen


Het Centrum voor DierMens Studies promoot graag organisaties en bedrijven die zich verdiepen in gelijksoortige onderwerpen. Hieronder staat een lijst met deze organisaties. Wil je je als bedrijf of organisatie aansluiten bij het Centrum voor DierMens studies? Stuur ons een mail naar info@animalhumanstudies.nl

 

VetInvolved

Studenteninitiatief van diergeneeskundestudenten (Universiteit Utrecht) 

Zeven diergeneeskundestudenten met hart voor ethiek en dierenwelzijn richtten in 2018 VetInvolved op, een initiatief dat het gesprek over dierenwelzijn op de Faculteit Diergeneeskunde binnen en buiten het onderwijs wil aanjagen. Zo willen ze toekomstig dierenartsen beter voorbereiden op hun deelname aan maatschappelijke gesprekken over de rol van het dier. VetInvolved organiseert bijvoorbeeld vier keer per jaar een discussieavond over een actueel onderwerp dat het nieuws vult met verschillende meningen, zoals bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen, het jagen op zwerfkatten en trainingsmethoden in de paardensport. Iedereen is welkom!

Contact: www.facebook.com/vetinvolved & www.vetinvolved.nl 

 

Human and Animal Relationships and Interactions

Animal Wise

Vereniging voor Dierenrecht

ENCOSH is een platform en ontmoetingsplaats voor mensen die mogelijke problemen tussen mensen en wilde dieren willen aanpakken, en waarop ervaringen en expertise gedeeld wordt. Dit platform heeft als doel om zoveel mogelijk kennis te delen over bestaande lokale initiatieven ter voorkoming of beperking van conflicten. En daarnaast mensen erdoor te laten inspireren en vooral in staat te stellen om positieve interacties met wilde dieren in hun lokale context te realiseren.