Bestuur


Maarten Reesink

Voorzitter Centrum en mede-oprichter voor DierMens Studies

Universitair docent Televisie Studies en DierMens Studies

Universiteit van Amsterdam

Caatje Kluskens

Secretaris en mede-oprichter beleidsmedewerker Centrum voor DierMens Studies

Stagiaire ontwikkeling DierMens Studies

Student leraar Human-Animal Studies Universiteit van Amsterdam

Fien Lindelauff

Bestuurslid en mede-oprichter Centrum voor DierMens Studies

BSc Culturele Antropologie Universiteit van Amsterdam, MSc Animal Welfare Science, Ethics and Law University of Winchester

Campaigner voor Stichting Wakker Dier

Susan Boonman Berson

Algemeen bestuurslid Centrum voor DierMens Studies

Onafhankelijk onderzoeker, spreker, facilitator over duurzame samenlevingsvormen tussen wilde dieren en mensen.

Bestuurslid van het online kennisplatform ENCOSH

Eigenaar en oprichter Bear at Work

Dick Koelega

Algemeen bestuurslid Centrum voor DierMens Studies

Politiek filosoof met speciale focus op non human nature.

Veel ervaring met strategievorming, onder meer bij de ministeries van EZK en LNV

Mede-oprichters


Leonie Cornips

Mede-oprichter Centrum voor DierMens Studies 

Adviseur Centrum voor DierMens Studies 

Onderzoeker Koe & Taal aan Nl-Lab, Humanities Cluster, KNAW

Bijzonder Hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (FASoS, afd. Letteren & Kunst)

Pim Martens

Mede-oprichter Centrum voor DierMens Studies

Adviseur Centrum voor DierMens Studies 

Professor van Duurzame Dier-Mens Relaties

Voorzitter Platform Human and Animal Relationships and Interactions (HARI)

Universiteit van Maastricht