Nationaal aanbod


Cursussen en vakken

Anthrozoology in practice bij de Open Universiteit

In deze module van de Open Universiteit leert u over de implementatie van de kennis van antrozoölogie in de praktijk en over hoe dierenwelzijn moet worden geïmplementeerd. Deze module kost je 16 uur en 92 euro. Je kan de module op je eigen gemak maken.

Applied Archaeozoology bij de Rijksuniversiteit Groningen

In dit bachelorvak aan de Rijksuniversiteit Groningen leren studenten methoden van archeozoölogie die in de praktijk gebruikt kunnen worden om archeologisch onderzoek te doen naar dier-mens relaties. Dit is een vak van 5 EC.

Archaeozoological Method and Theory bij de Rijksuniversiteit Groningen

Dit vak van de Rijksuniversiteit Groningen is een vervolg op Applied Archaeozoology aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit vak gaat in op recente ontwikkelingen, methoden en theorieen van archeozoölogie. Dit is een vak van 5 EC.

 

Darwin, Disney, Lolcats: Animals in Media and Culture

Dit bachelorvak aan de Universiteit van Amsterdam gaat over dieren in de hedendaagste media cultuur. Een propedeuse moet behaald zijn. Het is een vak van 6 EC. 

Ethology bij de Open Universiteit

In deze module van de Open Universiteit leert u over de oorsprong en de verschillende richtingen van Ethologie, over de onderzoeksmethode van Ethologie, en de contributie van Ethologie aan onderzoek en praktijk op het gebied van mens-dier interacties. Deze module kost je 16 uur en 92 euro. Je kan de module op je eigen gemak maken.

Evolution of Human and Animal Welfare bij de Universiteit van Amsterdam
In dit vak van de Universiteit van Amsterdam zal gekeken worden naar de hypothese dat het welzijn van diersoorten (inclusief de mens) wordt aangetast, wanneer zij in een andere omgeving worden geplaatst dan de natuurlijke waarin zij eens zijn geëvolueerd. Zoals een dierentuin, een boerderij, een laboratorium, of in het geval van mensen: steden, kantoorgebouwen, enz. Deze mismatch-hypothese zal worden onderzocht vanuit verschillende invalshoeken, zoals menselijke psychische stoornissen en gezondheid; een dierenwelzijnsperspectief en de band tussen mensen en andere dieren. Het vak is 6 EC.

Human-Animal Studies bij de Universiteit van Amsterdam

Dit vak van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt de relatie tussen mensen en dieren op basis van theorieën en onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals geschiedenis, sociologie, filosofie, antropologie, media studies, en biologie. De cursus bestaat bestaat uit twaalf hoorcolleges, waaronder een aantal externe gastcolleges. Dit is een vak van 6 EC, verzorgd door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Er is geen voorafgaande kennis nodig om dit vak te volgen. 

Introduction to Animal Behavior bij Wageningen University & Research

Deze online cursus van Wageningen University & Research onderzoekt het gedrag dat dieren vertonen om de uitdagingen van hun dagelijkse leven te overleven. Om te beginnen start de cursus met de manier waarop dieren met elkaar communiceren en van elkaar leren, daarna bespreken we hoe ze eten vinden, roofdieren vermijden, zich voortplanten en zorgen voor hun kinderen. Dit is een gratis cursus van 6 weken, alleen het geverifieerde certificaat voor deze cursus kost 49,-. 

Introduction to Anthrozoology bij de Open Universiteit

In deze online module van de Open Universiteit leert u over de oorsprong van antrozoölogie, over de termen van het vakgebied, over belangrijke problemen bij het werken met dieren en de problemen van het bestuderen van dieren. Deze module kost je 16 uur en 92 euro. Je kan de module op je eigen gemak maken. 

Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief bij de Open Universiteit
In deze cursus van de Open Universiteit wordt de mens-dierrelatie vanuit een psychologisch perspectief beschouwd. De cursus is onderverdeeld in een aantal thema’s die samen een introductie vormen in de antrozoölogie. Dit vak is 5 EC en is te volgen vanaf € 324.

The Animal Rights Debate: An Introduction bij de Universiteit van Amsterdam

Dit vak van de Universiteit van Amsterdam zet de relatie tussen politieke theorie en het dierenrechtendebat uiteen. Je leert over dierenrechten, over ethische stromingen en de geschiedenis van dierenrechten. Dit is een vak van 6 EC.

Animal-Human Studies from a Humanities Perspective bij Netherlands Institute for Cultural Analysis (NICA)

Dit 5EC vak aan NICA gaat over de dynamische machtsrelaties die er zijn tussen mensen en dieren. Verschillende theorieën en interdisciplinair onderzoek komt aan bod vanuit onder andere geschiedenis, taalkunde, filosofie, antropologie en media studies. 

 

Bacheloropleidingen

Diermanagement HBO-bachelor  

De HBO-opleiding Diermanagement van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences gaat over mens-dierrelaties en het welzijn van dieren. De opleiding richt zich voornamelijk op non-productiedieren en de sector daaromheen. 

 

Minoren

Dier en Samenleving HBO-minor

In de HBO-minor ‘Dier en Samenleving’ van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences staat het gedrag van mensen naar dieren centraal. Je zet je in voor het verbeteren van dierenwelzijn of voor natuurbescherming, vanuit de maatschappij.

 

Masteropleidingen

Op dit moment worden er geen masters aangeboden in DierMens Studies in Nederland.

 

Zijn er cursussen, vakken of opleidingen in DierMens Studies die wij over het hoofd hebben gezien? Tip ons op info@animalhumanstudies.nl of vul het contactformulier in.