Nationaal aanbod


Cursussen en vakken

Anthrozoology in practice bij de Open Universiteit

In deze module van de Open Universiteit leert u over de implementatie van de kennis van antrozoölogie in de praktijk en over hoe dierenwelzijn moet worden geïmplementeerd. Deze module kost je 16 uur en 92 euro. Je kan de module op je eigen gemak maken.

 

Applied Archaeozoology bij de Rijksuniversiteit Groningen

In dit bachelorvak aan de Rijksuniversiteit Groningen leren studenten methoden van archeozoölogie die in de praktijk gebruikt kunnen worden om archeologisch onderzoek te doen naar dier-mens relaties. Dit is een vak van 5 EC.

 

Archaeozoological Method and Theory bij de Rijksuniversiteit Groningen

Dit vak is een vervolg op Applied Archaeozoology aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit vak gaat in op recente ontwikkelingen, methoden en theorieen van archeozoölogie. Dit is een vak van 5 EC.

 

Dierenrecht bij de Open Universiteit

In de cursus “Dierenrecht” maak je kennis met het internationaal opkomende rechtsgebied Dierenrecht (Animal Law) en raak je bekend met de rechtspositie van het dier in de democratische rechtsstaat. De cursus heeft een rechtsfilosofische inslag, waardoor je niet alleen kennis maakt met het dierenrecht an sich, maar je hierop ook vanuit een bredere context kunt reflecteren. Dit is een vak van 5 EC. 

 

Ethology bij de Open Universiteit

In deze module van de Open Universiteit leert u over de oorsprong en de verschillende richtingen van Ethologie, over de onderzoeksmethode van Ethologie, en de contributie van Ethologie aan onderzoek en praktijk op het gebied van mens-dier interacties. Deze module kost je 16 uur en 92 euro. Je kan de module op je eigen gemak maken.

 

Human-Animal Studies bij de Universiteit van Amsterdam

Dit vak onderzoekt de relatie tussen mensen en dieren op basis van theorieën en onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals geschiedenis, sociologie, filosofie, antropologie, media studies, en biologie. De cursus bestaat bestaat uit twaalf hoorcolleges, waaronder een aantal externe gastcolleges. Dit is een vak van 6 EC, verzorgd door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Er is geen voorafgaande kennis nodig om dit vak te volgen. 

 

Human-Animal Relationships and Interactions bij Maastricht University

Dit vak onderzoekt en overweegt de verschillende types van relaties tussen dieren en mensen in de hedendaagse samenleving, vanuit historisch, sociaal en taalkundig perspectief. Onderwerpen zijn huisdieren, communicatie met en tussen dieren, emoties en therapie door dieren. Dit is een vak van 1EC. Het wordt gegeven op 6-7 maart, bij de Universiteit Maastricht. 

 

Introduction to Animal Behavior bij Wageningen University & Research

Deze online cursus onderzoekt het gedrag dat dieren vertonen om de uitdagingen van hun dagelijkse leven te overleven. Om te beginnen start de cursus met de manier waarop dieren met elkaar communiceren en van elkaar leren, daarna bespreken we hoe ze eten vinden, roofdieren vermijden, zich voortplanten en zorgen voor hun kinderen. Dit is een gratis cursus van 6 weken, alleen het geverifieerde certificaat voor deze cursus kost 49,-. 

 

Introduction to Anthrozoology bij de Open Universiteit

In deze online module van de Open Universiteit leert u over oorsprong van antrozoölogie, over de termen van het vakgebied, over belangrijke problemen bij het werken met dieren en de problemen van het bestuderen van dieren. Deze module kost je 16 uur en 92 euro. Je kan de module op je eigen gemak maken. 

 

Posthumans in the Anthropocene bij de Universiteit van Amsterdam

Dit vak zal zich onder andere richten op het Antropoceen, het aangaan van posthumane rechten, de kloof tussen natuur en cultuur, inheemse epistemologieën en alternatieve ecosystemen. Dit is vak van 6EC. 

 

The Animal Rights Debate: An Introduction bij de Universiteit van Amsterdam

Dit vak zet de relatie tussen politieke theorie en het dierenrechten debat uiteen. Je leert over dierenrechten, over ethische stromingen en de geschiedenis van dierenrechten. Dit is een vak van 6 EC.

 

Bacheloropleidingen

Diermanagement HBO bachelor  

De HBO-opleiding Diermanagement gaat over mens-dierrelaties en het welzijn van dieren. De opleiding richt zich voornamelijk op non-productiedieren en de sector daaromheen. 

 

Minoren

Dier en Samenleving HBO minor

In de HBO minor ‘Dier en Samenleving’ staat het gedrag van mensen naar dieren centraal. Je zet je in voor het verbeteren van dierenwelzijn of voor natuurbescherming, maar vanuit de maatschappij.

 

Masteropleidingen

Op dit moment worden er geen masters aangeboden in DierMens Studies in Nederland.

 

Zijn er cursussen, vakken of opleidingen in DierMens Studies die wij over het hoofd hebben gezien? Tip ons op info@animalhumanstudies.nl of vul het contactformulier in.