Onze leden


Op deze pagina zijn enkele leden uit ons netwerk te zien. Ben jij lid van ons netwerk en wil jij ook op deze pagina? Stuur ons een e-mail naar info@animalhumanstudies.nl. 

 

Onderzoekers

Ciska de Ruyver

Doet onderzoek naar de ethische aspecten van mens-dierrelaties, en is docent dierenethiek aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.

Momenteel werkt ze als hoofdonderzoeker aan het vierjarig project 2021-2025 AWI-BRU (Animal Welfare In BRUssels), Dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: initiatieven, attitudes, barrières en impact, een multidisciplinair onderzoeksproject dat inzicht zal verschaffen in succesvolle benaderingen van dierenwelzijnsinitiatieven in Brussel. Van 2017 tot 2020 was zij hoofdonderzoeker en projectcoördinator van het POPCAT-consortium, voor een "diervriendelijk" gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Daarnaast was ze in 2020 betrokken bij het COHBRAM-project (COde of Good Practice for the Humane Control of Rats and Mice), waar ze werkte aan een dierenwelzijnsscore voor ratten en muizen voor verschillende bestrijdingsmethoden.
Ciska De Ruyver is actief lid van het "Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde" (IRED).
Zij geeft ook gastcolleges over Het denken over dieren doorheen de Westerse geschiedenis.

Contact: https://www.linkedin.com/in/ciskaderuyver/?originalSubdomain=be

Dirk-Jan Verdonk

Expertise: geschiedenis mens-dierrelaties. Organisatie: World Animal Protection Nederland

Dr. Dirk-Jan Verdonk promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de geschiedenis van mens-dierrelaties in Nederland met als uitgangspunt de problematisering van vlees in het menselijk voedselpatroon door de vegetarische beweging die eind negentiende eeuw opkwam. Deze studie, Het dierloze gerecht (Uitgeverij Boom), werd bekroond met de onderzoeksprijs Praemium Erasmianum voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Verder publiceerde hij de boeken Dierenrechten (Amsterdam University Press) en Dierloos (Uitgeverij Athenaeum). Hij is sinds 2008 verbonden aan World Animal Protection, tegenwoordig als landendirecteur Nederland. Verdonk is verder sinds 2011 voorzitter van de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland.

Contact: https://www.linkedin.com/in/dirk-jan-verdonk/

Harry Wels

Organisatie etnografie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Afrika-Studiecentrum Leiden

Dr. Harry Wels doet onderzoek naar (privaat) wildbeheer in Zuid- en zuidelijk Afrika. Hij richt zich daarbij concreet op mens-dier relaties met als theoretische oriëntatie om centraliteit van de mens binnen de organisatiekunde en African Studies ter discussie te stellen en een meer inclusieve multi-species benadering te bepleiten. Daarnaast probeert hij ook methodologisch handen en voeten te geven aan het doen van veldwerk op het terrein van multi-species organisatie etnografie. Hij zoekt hiervoor inspiratie bij de fenomenale kennis en praktijk van spoorzoeken van de San in Zuid- en zuidelijk Afrika.

Contact: https://research.vu.nl/en/persons/h-wels

Janneke Vink

Politieke en rechtsfilosofie, dierenrecht aan de Open Universiteit en bij de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht

Mr. dr. Janneke Vink is universitair docent rechtsfilosofie aan de Open Universiteit. Zij ontwikkelde en doceert het open keuzevak Dierenrecht. Vink is tevens mede-oprichter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht. In 2019 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de positie van dieren in de democratische rechtsstaat en in 2020 werd dat boek uitgegeven bij Palgrave Macmillan onder de titel The Open Society and Its Animals. Bij verschillende gelegenheden adviseerde Vink het Nederlandse en Belgische Parlement over kwesties aangaande het dierenrecht. 

Contact en publicaties: https://ou-nl.academia.edu/JannekeVink 

Maite van Gerwen

Projectleider en promovenda bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship, Faculteit diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Maite van Gerwen is projectleider en promovenda bij het Centre for Sustainable Animal Sterwardship (CenSAS). Daar houdt Maite zich bezig met dierenwelzijn, dierethiek en maatschappelijke aspecten van de mens-dierrelatie. Ze coördineert de jaarlijkse CenSAS Dierendialoog en voert projecten uit waarin stakeholders met elkaar samenwerken aan het vormgeven van het verantwoord en duurzaam samenleven van mens en dier.
Een van de projecten gaat over de omgang met ratten en muizen in dierplaagbeheersing. Dit is tevens het onderwerp van haar PhD-traject. Maite studeerde in 2012 af als dierwetenschapper aan Wageningen University & Research, ziet zichzelf als een echte dierenvriend en zet zich in voor een respectvolle omgang met dieren. Naast haar werk bij CenSAS, is zij lid van Jong RDA (de jongerentak van de Raad voor Dierenaangelegenheden) en vicevoorzitter van het Comité Anti Stierenvechten.

Contact: https://www.uu.nl/medewerkers/MAAMvanGerwen en https://www.linkedin.com/in/maite-van-gerwen-8634582a/?locale=nl_NL

Nathalie de Ridder

Docent-onderzoeker Dierenwelzijn Hogeschool Inholland

 

Nathalie de Ridder is docent-onderzoeker dierenwelzijn voor de opleiding Dier in de Duurzame Samenleving van Hogeschool Inholland. Daarnaast werft zij in haar rol als business developer projecten voor het domein Agri, Food and Life Sciences. Binnen de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk werkt zij aan onderzoek op gebied van dier-mens relaties, diergedrag en dierenwelzijn. Voorbeelden van projecten zijn Dieren in de Stad en Happy Pig. Nathalie heeft in het bijzonder interesse in dierenwelzijnsevaluaties en ethische vraagstukken rondom de relaties tussen mens en dier. Nathalie schrijft af en toe een blog op de website Dierenwelzijnsweb

Contact: https://www.linkedin.com/in/nathalie-de-ridder-b2846520/ 

 

Said Rezaeiejan

Politicoloog aan de UvA, Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen

Dr. Said Rezaeiejan is politicoloog en historicus en richt zich onder andere in zijn werk op dier-mens betrekkingen. Zijn interesse hierin gaat vooral uit naar het concept speciësisme (discriminatie op basis van ‘soort’). Hierbij probeert hij patronen te vinden tussen racisme, seksisme, en speciësisme en de relatie van deze met ‘privilege’.
Aan de Universiteit van Amsterdam verzorgt hij het vak: The Animal Rights Debate: An Introduction.

Contact: https://www.uva.nl/profiel/r/e/s.rezaeiejan/s.rezaeiejan.html 

Susan Boonman-Berson

Oprichter en eigenaar BEAR at Work

Dr. ir. Susan Boonman-Berson heeft onderzoek gedaan naar hoe men kan leren samenleven met wilde dieren. Daarbij heeft ze een onderzoeksopzet gebruikt waarbij zowel de “stem” van mensen als die van de wilde dieren meegenomen worden. Dit heeft geresulteerd in haar proefschrift genaamd ‘Rethinking Wildlife Management: Living With Wild Animals ’. Als (internationaal) gastspreker, gespreksleider en onafhankelijk onderzoeker draagt ze haar visie uit voor een dynamische benadering van wildbeheer en voor een duurzaam respectvolle omgang met wilde dieren in het algemeen, door te focussen op de interacties tussen mensen en wilde dieren als lerende en dynamische wezens. Haar missie om de diverse mogelijkheden van co-existentie tussen mensen en wilde dieren zichtbaar te maken, draagt ze ook uit als bestuurslid van het online kennisplatform ENCOSH.

Contact: https://bearatwork.org/contact/ en https://www.linkedin.com/in/shboonman/

Dier en Mens in de praktijk

Ronald Rongen

Oprichter en eigenaar van Low Stress Stockmanship Europe

Ronald Rongen geeft internationaal voorlichting, onderwijs en training (in theorie en praktijk), aan iedereen die met landbouwhuisdieren, (voornamelijk kuddedieren) werkt. Een correcte en respectvolle omgang tussen mens en dier staan daarbij centraal. Naast dier mens relatie, analyseert en onderzoekt hij huisvestingsomstandigheden op veehouderijen en adviseert hij de opdrachtgevers inzake huisvesting en dagelijkse omgang met dieren. Zijn motto daarbij: “Diergedrag observeren en bestuderen helpt ons het perspectief van het dier beter te begrijpen. En door dit perspectief te begrijpen, kunnen wij een beter welzijnsperspectief aan zowel dier als mens bieden.

Contact: https://www.stockmanship.eu/contact/

 

Sander Bauer

Secretaris van gifkikkervereniging Dendrobatidae Nederland en de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties

Sander Bauer, MSc behaalde na een opleiding Biotechnologie in Delft zijn Master in Bos- en Natuurbeleid aan de Wageningen University & Research. Zijn interesse in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van overheidsorganen leidde tot een stage bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, waar hij de kritiek van NGOs op het Besluit Houders van Dieren onderzocht. Sander beschouwt de veranderende relatie tussen overheid en maatschappelijk middenveld als een paradigmaverschuiving in wording. Daarom zet hij zich standvastig in voor bridging en bonding tussen maatschappelijk betrokken groepen. Vanuit zijn bestuursfunctie bij Dendrobatidae Nederland onderstreept hij de morele verantwoordelijkheid van dierhouders en daagt hij vakgenoten uit om met een andere lens naar exotische dieren te kijken.

Contact: https://www.gifkikkerportaal.nl/Vereniging/Medewerkers/Bestuur

Kelvin Godee

Non-human Centered designer

In 2017 studeerde Kelvin Godee, BDes af aan de HKU waar hij onderzoek deed naar andere perspectieven in het kader van design. Sindsdien ontwerpt hij samen met studenten van meerdere internationale design scholen oplossingen voor dieren en planten, genaamd Non-Human Centered design. Sinds 2021 is Kelvin ook lid van het lectoraat omtrent dit thema binnen de HKU.

Contact: www.kelvingodee.nl