Onze leden


Op deze pagina zijn enkele leden uit ons netwerk te zien. Ben jij lid van ons netwerk en wil jij ook op deze pagina? Stuur ons een e-mail naar info@animalhumanstudies.nl. 

 

Onderzoekers

Harry Wels

Organisatie etnografie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Afrika Studie Centrum Leiden

Harry Wels doet onderzoek naar (privaat) wildbeheer in Zuid- en zuidelijk Afrika. Hij richt zich daarbij concreet op mens-dier relaties met als theoretische oriëntatie om centraliteit van de mens binnen de organisatiekunde en African Studies ter discussie te stellen en een meer inclusieve multi-species benadering te bepleiten. Daarnaast probeert hij ook methodologisch handen en voeten te geven aan het doen van veldwerk op het terrein van multi-species organisatie etnografie. Hij zoekt hiervoor inspiratie bij de fenomenale kennis en praktijk van spoorzoeken van de San in Zuid- en zuidelijk Afrika.

Contact:

Dirk-Jan Verdonk

Expertise: geschiedenis mens-dierrelaties

Organisatie: World Animal Protection Nederland

Dirk-Jan Verdonk promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de geschiedenis van mens-dierrelaties in Nederland met als uitgangspunt de problematisering van vlees in het menselijk voedselpatroon door de vegetarische beweging die eind negentiende eeuw opkwam. Deze studie, Het dierloze gerecht (Uitgeverij Boom), werd bekroond met de onderzoeksprijs Praemium Erasmianum voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Verder publiceerde hij de boeken Dierenrechten (Amsterdam University Press) en Dierloos (Uitgeverij Athenaeum). Hij is sinds 2008 verbonden aan World Animal Protection, tegenwoordig als landendirecteur Nederland. Verdonk is verder sinds 2011 voorzitter van de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland.

Contact: https://www.linkedin.com/in/dirk-jan-verdonk/

Said Rezaeiejan

Politicoloog aan de UvA, Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen

Said Rezaeiejan is politicoloog en historicus en richt zich onder andere in zijn werk op dier-mens betrekkingen. Zijn interesse hierin gaat vooral uit naar het concept speciësisme ( discriminatie op basis van ‘soort’). Hierbij probeert hij patronen te vinden tussen racisme, seksisme, en speciësisme en de relatie van deze met ‘privilege’. Aan de Universiteit van Amsterdam verzorgt hij het vak: The Animal Rights Debate: An Introduction.

Contact: https://www.uva.nl/profiel/r/e/s.rezaeiejan/s.rezaeiejan.html 

Dier en Mens in de praktijk

Ronald Rongen

Oprichter en eigenaar van Low Stress Stockmanship Europe

Ronald Rongen geeft internationaal voorlichting, onderwijs en training (in theorie en praktijk), aan iedereen die met landbouwhuisdieren, (voornamelijk kuddedieren) werkt. Een correcte en respectvolle omgang tussen mens en dier staan daarbij centraal. Naast dier mens relatie, analyseert en onderzoekt hij huisvestingsomstandigheden op veehouderijen en adviseert hij de opdrachtgevers inzake huisvesting en dagelijkse omgang met dieren. Zijn motto daarbij: “Diergedrag observeren en bestuderen helpt ons het perspectief van het dier beter te begrijpen. En door dit perspectief te begrijpen, kunnen wij een beter welzijnsperspectief aan zowel dier als mens bieden.

Contact: https://www.stockmanship.eu/contact/

 

Sander Bauer

Secretaris van gifkikkervereniging Dendrobatidae Nederland en de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties

Sander Bauer behaalde na een opleiding Biotechnologie in Delft zijn Master in Bos- en Natuurbeleid aan de Wageningen Universiteit. Zijn interesse in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van overheidsorganen leidde tot een stage bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, waar hij de kritiek van NGOs op het Besluit Houders van Dieren onderzocht. Sander beschouwt de veranderende relatie tussen overheid en maatschappelijk middenveld als een paradigmaverschuiving in wording. Daarom zet hij zich standvastig in voor bridging en bonding tussen maatschappelijk betrokken groepen. Vanuit zijn bestuursfunctie bij Dendrobatidae Nederland onderstreept hij de morele verantwoordelijkheid van dierhouders en daagt hij vakgenoten uit om met een andere lens naar exotische dieren te kijken.

Contact: https://www.gifkikkerportaal.nl/Vereniging/Medewerkers/Bestuur